วิธีเก็บรักษาอาหารทะเลให้สด: ขั้นตอนที่ควรทำเพื่อความอร่อยและคุณภาพ

อาหารทะเลสดเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและสารอาหารมากมาย การเก็บรักษาอาหารทะเลให้คงคุณภาพและสดนานนั้นเป็นประการสำคัญ มีวิธีการหลายแบบที่สามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสมของวัตถุดิบและวิธีการทำอาหารต่างๆ ดังนี้:

การเก็บกุ้งสด

เคล็ดลับเก็บของสดให้อยู่ได้นาน คงความสด น่ากิน - MAKESEND Sameday Delivery

การเก็บกุ้งสดโดยการแช่แข็งเป็นวิธีที่ทำให้กุ้งคงคุณภาพและสดนานกว่าการเก็บในสภาพปกติ ขั้นตอนที่สำคัญคือการตัดหนวดและปอกเปลือกกุ้งก่อนจะนำไปแช่แข็ง หลังจากนั้นจึงแยกแพ็คเป็นส่วนๆ เพื่อใช้ตามความต้องการในแต่ละครั้ง วิธีนี้ช่วยให้สามารถเก็บกุ้งสดไว้ได้นานถึงหลายเดือนโดยที่คุณภาพของกุ้งยังคงดีและไม่สูญเสียรสชาติเดิมของกุ้งทะเล.

การเก็บกุ้งสดเพื่อให้คงคุณภาพและความสดในการใช้งานอาหารต่างๆ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้ทำอาหารทุกคนควรทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กุ้งยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี วิธีการเก็บที่นิยมใช้มีดังนี้:

 1. การตัดหนวดและปอกเปลือก: หลังจากซื้อกุ้งสดมาจากตลาด ควรตัดหนวดและปอกเปลือกกุ้งออกทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมใช้งานและลดปริมาณน้ำในกุ้ง เพื่อป้องกันการเน่าเสียและช่วยให้กุ้งยังคงคุณภาพของตัวเนื้อไว้ได้นาน
 2. การแยกแพ็คเป็นส่วนๆ: หลังจากทำความสะอาดแล้ว ควรแยกแพ็คกุ้งเป็นส่วนๆ ที่เหมาะสมตามปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง เช่น แพ็คกุ้งขาว 5 ตัวในแต่ละห่อ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 3. การแช่แข็ง: วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้กุ้งสามารถเก็บได้นานๆ โดยใช้หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้แยกแพ็คกุ้งเป็นส่วนๆ แล้วนำไปแช่แข็งในช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ -18°C เพื่อรักษาความสดของกุ้งไว้ได้นาน วิธีนี้ช่วยล็อกคุณภาพของกุ้งและป้องกันการเน่าเสียของกุ้งได้ดี
อ่านเพิ่มเติม:  วิธีทำข้าวผัดไข่: อร่อยง่ายๆที่คุณสามารถทำเองได้

การเลือกใช้วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมจะช่วยให้กุ้งทะเลยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี และเหมาะสมสำหรับการใช้ในการทำอาหารที่ต้องการความสดของวัตถุดิบทะเล

การเก็บหมึกสด

เมื่อซื้อหมึกสดมาจากตลาด ควรทำความสะอาดให้ดีโดยการถอดถอนสิ่งสกปรกทั้งหมดที่เกาะอยู่บนหมึก หลังจากนั้นก็แช่แข็งเพื่อรักษาความสดของหมึกไว้ การแช่แข็งช่วยล็อกคุณภาพของหมึกและป้องกันการเน่าเสียของหมึกได้.

การเก็บหมึกสดเพื่อรักษาความสดและคุณภาพของวัตถุดิบนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้ทำอาหารควรทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หมึกยังคงรสชาติอร่อยและไม่มีกลิ่นเหม็นหรือเน่าเสีย วิธีการเก็บที่เหมาะสมสำหรับหมึกสดมีดังนี้:

 1. การทำความสะอาดหมึก: เมื่อซื้อหมึกสดมาจากตลาด ควรทำความสะอาดให้สะอาดจากเส้นในและอวัยวะภายใน โดยการล้างให้สะอาดด้วยน้ำเย็น และถ้ามีหนวดออกให้ตัดทิ้ง
 2. การแช่แข็งหลังทำความสะอาด: หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้ว ควรนำหมึกไปแช่แข็งทันทีในช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ -18°C เพื่อรักษาความสดของหมึกไว้ได้นาน วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเน่าเสียและช่วยให้หมึกยังคงคุณภาพที่ดี
 3. การแบ่งแพ็คเพื่อความสะดวกในการใช้งาน: หลังจากแช่แข็งเรียบร้อยแล้ว ควรแยกแพ็คหมึกเป็นส่วนๆ ที่เหมาะสมตามปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง เช่น แบ่งเป็นชิ้นใหญ่หรือเล็กตามความต้องการของการใช้งาน

การเลือกใช้วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้หมึกสดยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี เพื่อใช้ในการทำอาหารทะเลที่มีความสดชื่นและอร่อย

การเก็บปลาสด

เคล็ดลับเก็บของสดให้อยู่ได้นาน คงความสด น่ากิน - MAKESEND Sameday Delivery

เมื่อซื้อปลาสดมาจากตลาด ควรทำความสะอาดและแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ โดยใช้ไปตามความต้องการในแต่ละครั้ง หลังจากนั้นให้ใส่ถุงร้อนหรือกล่องพลาสติกแล้วปิดให้มิดชิด เก็บไว้ในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำ เช่น -18°C เพื่อให้ปลาสามารถเก็บได้นานถึงหลายเดือนโดยที่ยังคงคุณภาพและรสชาติของปลาไว้.

อ่านเพิ่มเติม:  10 อาหารบำรุงเลือด ผู้หญิง: ดูแลสุขภาพและความสวยงาม

การเก็บปลาสดเพื่อรักษาความสดและคุณภาพของวัตถุดิบนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้ทำอาหารควรทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้ปลายังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี วิธีการเก็บที่เหมาะสมสำหรับปลาสดมีดังนี้:

 1. การทำความสะอาดปลา: เมื่อซื้อปลาสดมาจากตลาด ควรทำความสะอาดให้สะอาดด้วยการล้างด้วยน้ำเย็นหรือน้ำสะอาด เพื่อเอาฝุ่นหน้าและสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากปลา
 2. การแช่แข็งหลังทำความสะอาด: หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้ว ควรนำปลาไปแช่แข็งทันทีในช่องแช่แข็ง อุณหภูมิประมาณ -18°C เพื่อรักษาความสดของปลาไว้ได้นาน วิธีนี้ช่วยป้องกันการเน่าเสียและช่วยให้ปลายังคงคุณภาพที่ดี
 3. การแบ่งแพ็คเพื่อความสะดวกในการใช้งาน: หลังจากแช่แข็งเรียบร้อยแล้ว ควรแยกแพ็คปลาเป็นส่วนๆ ที่เหมาะสมตามปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง เช่น แบ่งเป็นชิ้นใหญ่หรือเล็กตามความต้องการของการใช้งาน

การเลือกใช้วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ปลาสดยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี เพื่อใช้ในการทำอาหารทะเลที่มีความสดชื่นและอร่อย

การใช้เกลือในการเก็บ

การใช้เกลือในการเก็บรักษาอาหารทะเลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เกลือจะช่วยลดความชื้นในวัตถุดิบ และป้องกันการเน่าเสียของอาหารได้ การทำลายจุลินทรีย์และเอนไซม์ในความชื้นเป็นหลักการสำคัญที่ทำให้วัตถุดิบทะเลคงคุณภาพได้นาน.

การใช้เกลือในการเก็บอาหารทะเลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความสดและคุณภาพของวัตถุดิบได้ดี เกลือมีบทบาทในการลดความชื้นและป้องกันการเน่าเสียของอาหาร วิธีการใช้เกลือในการเก็บอาหารทะเลมีหลากหลายแบบดังนี้:
 1. การใช้เกลือแช่เย็น: วิธีนี้ใช้เกลือในการทาบนพิเศษ ทำให้น้ำซึมออกไปจากวัตถุดิบและทำให้ความชื้นลดลง เช่น สำหรับกุ้งหรือปลา หลังจากทำความสะอาดแล้ว ค่อยๆ โรยเกลือบนพิเศษแล้วนำไปแช่เย็น อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพและความสดของวัตถุดิบ
 2. การใช้เกลือในการต้มหรือดอง: เกลือยังมีบทบาทในการเก็บอาหารทะเลโดยการต้มหรือดอง เช่น หมึกหรือปลา โดยการนำไปต้มหรือแช่ในน้ำเกลือ ทำให้ช่วยกันในการลดการเปลี่ยนแปลงของรสชาติและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบไว้ได้นาน
 3. การใช้เกลือในการเก็บในอุณหภูมิต่ำ: เกลือยังใช้ในการเก็บอาหารทะเลในอุณหภูมิต่ำ เช่น การนำวัตถุดิบมาแช่แข็งหรือเก็บในช่องแช่แข็งที่เท่าไหร่ การนำเกลือมาใช้ช่วยล็อคความสดของวัตถุดิบและป้องกันการเน่าเสียได้ดี
อ่านเพิ่มเติม:  เมนูสไลด์เนื้อสไลด์: วิธีทำอย่างง่ายและอร่อย

วิธีเก็บรักษา หอย

การเก็บรักษาหอยเพื่อรักษาความสดและคุณภาพของวัตถุดิบนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ทำอาหารควรทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หอยยังคงคุณภาพและประทับใจในการใช้งานในอาหาร วิธีการเก็บที่เหมาะสมสำหรับหอยมีดังนี้:

 1. การเลือกหอยที่สด: ในขั้นตอนแรกควรเลือกหอยที่สดและมีชีวิตอยู่ ควรเลือกหอยที่ไม่มีกลิ่นเหม็น และมีลักษณะเปิดปากหอยอย่างดี
 2. การทำความสะอาดหอย: หลังจากเลือกหอยมาแล้ว ควรล้างหอยให้สะอาดด้วยน้ำจะประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อล้างออกจากทรีซื้อที่เจ็บปวด

คำถามที่พบบ่อย

การเก็บรักษาอาหารทะเลที่ดีที่สุดคืออะไร?

การเก็บรักษาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารทะเลและวิธีการทำอาหารที่ต้องการ แต่วิธีที่แนะนำมากที่สุดคือการแช่แข็ง เพราะจะช่วยล็อกคุณภาพและความสดของวัตถุดิบไว้ได้นาน

การเก็บกุ้งสดแล้วทำอาหารต่างๆได้นานเท่าไหร่?

หลักการเก็บกุ้งสดโดยการแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำสามารถเก็บได้นานถึงหลายเดือน โดยยังคงคุณภาพและรสชาติของกุ้งไว้

วิธีการเก็บหมึกสดให้คงคุณภาพยังไง?

การแช่แข็งหมึกหลังทำความสะอาดแล้วจะช่วยรักษาความสดของหมึกได้ดี เพราะจะป้องกันการเน่าเสียและยังคงรสชาติอร่อยไว้

การเก็บปลาสดแล้วนำไปปรุงอาหารได้นานแค่ไหน?

การเก็บปลาสดในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำสามารถเก็บได้นานถึงหลายเดือน โดยยังคงคุณภาพและรสชาติของปลาไว้

เกลือใช้ในการเก็บรักษาอาหารทะเลมีวิธีการใช้อย่างไร?

การใช้เกลือในการเก็บรักษาอาหารทะเลช่วยลดความชื้นและป้องกันจุลินทรีย์ได้ โดยการเลือกใช้เกลือที่เหมาะสมและปริมาณที่ถูกต้องจะช่วยให้วัตถุดิบทะเลคงคุณภาพได้นาน

สรุป

การเก็บรักษาอาหารทะเลให้สดนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้ทำอาหารทุกคนควรรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการทำอาหารได้อย่างมีคุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด. การเลือกใช้วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมกับวัตถุดิบและวิธีการทำอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดและอร่อยได้อย่างยาวนาน.